Kalendarz Dobry Zasiew

23
czerwca

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość.
List do Kolosan 3,12


Wierzący zostali wybrani przez Boga. O chrześcijańskim wybraniu mówi List do Efezjan 1,3-5. Od Adama aż do końca Tysiącletniego Królestwa na ziemi żyli i będą żyć ludzie wierzący, jednak ci żyjący obecnie otrzymali coś, czego pozostali wierzący nie posiadają. Jest to Boża natura – jesteśmy dziećmi i synami Boga. Dotyczy to każdego, kto wyznał swoje grzechy Bogu i uwierzył w dzieło Pana Jezusa.

 

 

Jesteśmy również święci. Biblia nie nazywa żadnego poszczególnego wierzącego świętym, lecz mówi tak o zbiorowości wierzących. Co to oznacza? Wszyscy wierzący zostali odłączeni dla Boga, przeznaczeni dla Niego. Nie powinniśmy nigdy zapominać o tym, że należymy do Boga i że jesteśmy Mu bardzo drodzy.

Wierzący są umiłowani przez Boga. Słońce Bożej miłości każdego dnia oświeca nas swoimi promieniami. Może nie odczuwamy tego zawsze z tą samą intensywnością, ale tak jest. Czasem patrząc na niebo, mówimy: „Dzisiaj świeci słońce” albo: „Dzisiaj nie ma słońca”. Jednak ściśle rzecz biorąc, słońce świeci zawsze, tylko że czasem chmury nam je przesłaniają.

W taki sam sposób odczuwamy miłość Bożą. Słońce Bożej miłości świeci każdego dnia. Niestety,  czasami chmury zasłaniają nam słońce – jest tak wówczas, gdy do naszego życia wkrada się coś, co nie podoba się Bogu. Wtedy nie odczuwamy ciepła Bożej miłości tak, jak zwykle. Uporządkujmy jak najszybciej te sprawy, abyśmy mogli nieustannie cieszyć się pełnym blaskiem Bożej miłości!Każdego poranka przypominajmy sobie, że otrzymaliśmy od Boga wzniosłe, duchowe powołanie, że zostaliśmy przeznaczeni dla Niego i stanowimy Jego własność, a Bóg ciągle nas miłuje. Świadomość naszego stanowiska pomoże nam czynić to, do czego On wzywa nas. Zanim apostoł Paweł omówił praktyczne życie wierzących w Kolosach, przypomniał Kolosanom o ich stanowisku. Jest to fundamentalna zasada chrześcijaństwa: po to otrzymaliśmy z łaski wspaniałe stanowisko, aby teraz żyć ZGODNIE z NIM.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

23
czerwca

Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość.
List do Kolosan 3,12

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…