Kalendarz Dobry Zasiew

21
stycznia

...który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego.
List do Kolosan 1,13-15


Chrystus, umiłowany Syn i obraz niewidzialnego Boga

List do Kolosan w szczególny sposób skupia się na osobie Pana Jezusa i na Jego chwale. Mówiąc o Chrystusie, apostoł Paweł zaczyna od tego, co w pierwszej kolejności jest Jego chwałą: On jest umiłowanym Synem swojego Ojca. Zawsze był i pozostanie Synem tej miłości Ojca! Bóg Ojciec miłuje swojego Syna od wieczności aż po całą wieczność. Miłował Go, gdy jeszcze nie było nic stworzonego, nie było świata. W Ewangelii Jana 17,24 Pan Jezus powiedział do Ojca: „Umiłowałeś mnie przed założeniem świata”.

Ten odwieczny Bóg postanowił objawić się ludziom. To coś nadzwyczaj cudownego, ponieważ Bóg mieszka w światłości niedostępnej (1. Tym. 6,16) i żaden człowiek nie może Go zobaczyć. Niemniej jednak zapragnął ukazać się ludziom – nie dlatego, żeby ich potrzebował, gdyż Trójjedyny Bóg nie potrzebuje nikogo, aby być sam w sobie zaspokojonym i szczęśliwym. Mimo to obmyślił plan, żeby objawić się swojemu stworzeniu. Pan Jezus jest właśnie obrazem tego niewidzialnego Boga. Co za łaska! Czy naprawdę rozumiemy, jak wielką przychylność okazał nam Bóg przez to, że nie pozostał w ukryciu, lecz objawił się w swoim Synu?

Bóg zawsze objawia się w Synu. Najpierw objawił się poprzez Syna w dziele stworzenia nieba i ziemi. Gdy ukazywał się ludziom w czasach Starego Testamentu, to także czynił to przez Syna. Wielokrotnie czytamy o tym, że anioł Pański objawiał się wierzącym Starego Testamentu. Był to Syn Boży, który ukazywał im się pod postacią anioła. Jednak w szczególny sposób On dał się poznać w swoim uniżeniu, gdy przyszedł na tę ziemię jako człowiek. Owo dziecię owinięte w pieluszki i leżące w żłobie było odwiecznym Synem Bożym, który objawił Boga. Również w przyszłości, w Tysiącletnim Królestwie, Chrystus w swojej chwale objawi ludziom Boga. On był, jest i pozostanie obrazem niewidzialnego Boga (Ew. Jana 1,18)!


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

21
stycznia

...który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego.
List do Kolosan 1,13-15

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…